ترافیک ایجاد شده در مرکز شهر یزد مربوط به حفره تاسیسات فاضلاب است

سخنگوی شهرداری یزد با بیان اینکه ترافیک ایجاد شده در مرکز شهر مربوط به حفره ایجاد شده مرتبط با تاسیسات فاضلاب در چهارراه فاطمیه است، از رفع مشکل تا ساعت 24 امشب خبر داد.

Author: