تشکل‌های دانش‌بنیان در قالب تعاونی راه‌اندازی شوند

تشکل‌های-دانش‌بنیان-در-قالب-تعاونی-راه‌اندازی-شوند

استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه “امسال می تواند فرصت و زمان مناسبی برای راه‌اندازی تشکل های دانش بنیان در قالب تعاونی باشد”، گفت:‌ بانک توسعه تعاون با اعطای وام و تسهیلات بانکی در توسعه تعاونی‌های دانش بنیان نقش‌آفرین است.