تصویب برخی شرایط عمومی نامزدی در انتخابات مجلس در کمیسیون شوراها

تصویب-برخی-شرایط-عمومی-نامزدی-در-انتخابات-مجلس-در-کمیسیون-شوراها

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به نشست امروز کمیسیون متبوعش، به تشریح برخی شرایط عمومی نامزدهای شرکت در انتخابات مجلس که در جلسه امروز کمیسیون شوراها به تصویب اعضا رسید، پرداخت.