تصویر روز ناسا | تقابل ماه و بارش شهابی برساوشی

تصویر-روز-ناسا-|-تقابل-ماه-و-بارش-شهابی-برساوشی

در تصویر روز ناسا، تقابل ماه کامل و بارش شهابی برساوشی را مشاهده می‌کنیم که در دهه سوم مرداد به اوج خود می‌رسند. بارش شهابی برساوشی هرساله در اواخر مرداد ماه به اوج خود می‌رسد. افراد علاقه‌مند در این شب‌ها چشم به آسمان می‌دوزند تا از بارش شهابی لذت ببرند. در این تصویر شاهد برخی از درخشان‌ترین شهاب‌هایی هستیم که در این تاریخ از آسمان گذر کرده‌اند. این تصویر حاصل نوردهی‌های کوتاه است که حدود دو ساعت پیش از سپیده صبح ثبت شده‌اند. منبع: خبرفوری