تعیین ستادی برای نظارت بر معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات

تعیین-ستادی-برای-نظارت-بر-معاملات-وزارتخانه‌ها-و-دستگاه‌های-مشمول-قانون-برگزاری-مناقصات

سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت:سامانه تدارکات الکترونیک دولت برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات تعیین شده است.

Author: adminweb