تقدیر باشگاه سپاهان از سرمربی و مربی نساجی/ کیفیت نامطلوب تصاویر تلویزیونی و چمن نقش‌جهان

تقدیر-باشگاه-سپاهان-از-سرمربی-و-مربی-نساجی/-کیفیت-نامطلوب-تصاویر-تلویزیونی-و-چمن-نقش‌جهان

قبل از آغاز دیدار باشگاه سپاهان از حمید مطهری سرمربی و محمدرضا مهدوی مربی نساجی مازندران که سابقه بازی در این باشگاه را داشتند تقدیر کرد.