تلاش «کاسبان تعلیق» و «کاسبان تعویق انتخابات» برای به هم زدن آرامش فوتبال/ ادامه تحرکات مشکوک

تلاش-«کاسبان-تعلیق»-و-«کاسبان-تعویق-انتخابات»-برای-به-هم-زدن-آرامش-فوتبال/-ادامه-تحرکات-مشکوک

بعد از تأیید نشدن مهدی تاج از سوی نهادهای قضایی، برخی با مطرح کردن دو کلیدواژه «تعلیق» و «تهدید» به دنبال به هم زدن آرامش فوتبال ایران هستند.

Author: adminweb