توضیحات اوجی درباره کمک وزارت نفت به کوبا برای اطفای حریق تجهیزات نفتی

وزیر نفت گفت: هفته گذشته مخازن نفت و فرآورده‌های نفتی کوبا دچار حریق شده بود و از بابت همکاری‌هایی که با این کشور داریم، تیمی از متخصصین‌مان را اعزام کردیم.

Author: