تولیدکنندگان محصولات سلولزی: قیمت گذاری دستوری را اصلاح کنید

تولیدکنندگان-محصولات-سلولزی:-قیمت-گذاری-دستوری-را-اصلاح-کنید

تولیدکنندگان محصولات سلولزی و بهداشتی در دیدار با معاون دادستان کل کشور خواستار حذف قیمت گذاری دستوری از سوی دولت شدند و ادامه این روند را منجر به کاهش تولید و تعطیلی کارخانجات دانستند.