تکمیل راه آهن رشت به آستارا پروژه اولویت دار دولت است

تکمیل-راه-آهن-رشت-به-آستارا-پروژه-اولویت-دار-دولت-است

معاون اول رییس جمهور با اشاره به ظرفیت های متعدد و گسترده استان گیلان برای توسعه، بر ضرورت تلاش جدی مسئولین این استان برای شناسایی و معرفی این ظرفیت ها و رفع موانع دست و پاگیر جهت مشارکت مردم و حضور بخش خصوصی تأکید کرد.