جزئیات سه مسیر انتقال گاز روسیه به ایران/ اتحاد دو غول گازی دنیا در برابر تحریم

جزئیات-سه-مسیر-انتقال-گاز-روسیه-به-ایران/-اتحاد-دو-غول-گازی-دنیا-در-برابر-تحریم

ایران زیرساخت لازم برای واردات گاز روسیه حداقل به میزان 20 میلیارد متر مکعب در سال را دارا است و می‌تواند با واردات گاز روسیه با قیمت مناسب و صادرات آن به قیمت بالاتر، خود را به هاب گازی منطقه تبدیل کند.