جویندگان گنج

محمدعلی عابدینی یکی از هم‌بنیان گذاران شرکت دانش بنیان زمین هوش است که حدود یکسال از تاسیسش می‌گذارد. این شرکت دانش بنیان در زمینه داده کاوی و پایش از دور معادن و حوزه‌های معدنی فعالبت می‌کند. پیشتر مرسوم بوده که برای اکتشاف معادن از روش‌های سنتی مانند حفاری محوطه‌های معدنی می‌کردند، هرچند بسیاری از معدن داران هنوز در برابر استفاده از تکنولوژی‌های روز مقاومت می‌کنند و نگران ریسک بازگشت سرمایه خود هستند اما محمدعلی عابدینی، جوان نخبه ایرانی در این قسمت از برنامه برنا تی‌وی توضیح می‌دهد که چطور از هوش مصنوعی در جهت رشد راندمان و کمیت نهایی معادن کمک گرفته‌اند

Author: adminweb