حجاب هم طبقاتی می‌شود؟ / تناسب حجاب زنان با میزان سرمایه آن‌ها

حجاب-هم-طبقاتی-می‌شود؟-/-تناسب-حجاب-زنان-با-میزان-سرمایه-آن‌ها

آرمان نوشت : خبری که روز گذشته در رابطه با بحث حجاب، دست‌به‌دست می‌شد و زنان و دختران ایرانی در محافل خود از آن صحبت می‌کردند، بحث اعلام رقمِ جریمه‌های بدحجابی بود.