حقوق مستمری بگیران در سقف مصوبه شورای عالی کار افزایش یافت

حقوق-مستمری-بگیران-در-سقف-مصوبه-شورای-عالی-کار-افزایش-یافت

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح، مطابق مصوبه شورای‌ عالی کار یعنی 38 درصد به اضافه مبلغ ثابتِ 515 هزار و 166 تومان خبر داد و گفت: افزایش حقوق و احکام اصلاح‌شده بازنشستگان از شهریورماه اعمال شده است.