حل مشکل آب شهر همدان تا هفته آینده

حل-مشکل-آب-شهر-همدان-تا-هفته-آینده

سخنگوی صنعت آب کشور از حل مشکل آب شهر همدان تا هفته آینده خبر داد و گفت: همکارانم در شرکت‌های آب منطقه ای و آبفا با تلاشی شبانه روزی در حال اجرای مرحله اول طرحی هستند که سالها متوقف مانده بود.