حل مشکل ارمنی‌ها و الکسانیان با وساطت رئیس اتحادیه جهانی کشتی

با پادرمیانی نناد لالوویچ، ارمنی‌ها که با تیم کامل در مسابقات کشتی قهرمانی اروپا شرکت نکرده بودند می‌توانند با تیم کامل در مسابقات جهانی بلگراد حضور پیدا کنند.

Author: