حمایت اقتصادی و امنیت شغلی خبرنگاران در اولویت برنامه وزیر ارشاد است + تصویر

حمایت-اقتصادی-و-امنیت-شغلی-خبرنگاران-در-اولویت-برنامه-وزیر-ارشاد-است-+-تصویر

مدیرکل امور مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی با اشاره به ارائه 13 پیشنهاد وزیر ارشاد برای حمایت از خبرنگاران گفت: حمایت اقتصادی، توجه به مسکن و امنیت شغلی اصحاب رسانه در اولویت برنامه وزیر است.