حواشی انتخابات هیئت فوتبال آذربایجان شرقی: از سکان‌داری آقای رئیس برای بار ششم تا بی‌توجهی سرپرست فدراسیون به ناعدالتی‌‌ها

نامزد انتخابات ریاست هیئت فوتبال آذربایجان شرقی با بیان اینکه جواد ششگلانی نامزد انتخاباتی بود اما حق رأی دارد و به خودش رأی می‌دهد گفت: اعضای مجمع او انتخاب می‌کند و اگر بخواهد، می‌تواند تا 40 سال دیگر هم رئیس هیئت بماند.

Author: