دانشگاه صدا و سیما فراخوان مقاله برای "سلام فرمانده" منتشر کرد

دانشگاه-صدا-و-سیما-فراخوان-مقاله-برای-"سلام-فرمانده"-منتشر-کرد

دانشگاه صدا و سیما با انتشار فراخوانی از اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دعوت کرد تا مقالات خود در موضوع تحلیل سرود سلام فرمانده ارسال کنند.