درس کودتا!

مصدق چوب اعتمادش به آمریکا و امیدواری‌اش به کمک آمریکایی‌ها را خورد. او در انتظار کمک آمریکا بود اما آمریکا علیه او کودتا کرد و این درس عبرت ماندگار تاریخ برای نسل‌های بعد بود!

Author: adminweb