درماندگی ارتش اسرائیل مقابل حزب‌الله به‌روایت نظامیان صهیونیست؛ از فرار و گریه سربازان تا کابوسی که هر روز تکرار می‌شود

درماندگی-ارتش-اسرائیل-مقابل-حزب‌الله-به‌روایت-نظامیان-صهیونیست؛-از-فرار-و-گریه-سربازان-تا-کابوسی-که-هر-روز-تکرار-می‌شود

16 سال از آن جنگ می‌گذرد و من تقریباً هرروز کابوس‌های زیادی می‌بینم و گاهی تا صبح بیدار می‌مانم. من اکنون اعتراف می‌کنم که در سن 37سالگی از تاریکی می‌ترسم و از این که باز قرار است شب بشود هراس دارم.