در آمریکا چه می گذرد؟

در-آمریکا-چه-می-گذرد؟

جمهوری اسلامی طی 20 سال گذشته که مشغول مذاکرات با هیئت آمریکا برای حل مناقشات هسته ای و مسائل دیگر بوده همواره در روی میز گاهی با روبهان و گاهی با شیران یا بهتر بگوییم گرگ ها طرف بوده است.

Author: adminweb