در بخش خانگی 95 درصد از مشترکان قمی الگوی مصرف را رعایت می‌کنند

مدیرعامل شرکت توزیع برق قم با بیان اینکه در بخش خانگی 95 درصد از مشترکان الگوی مصرف را رعایت می‌کنند، گفت: در استان قم 24 هزار مشترک پرمصرف داریم و از این تعداد هزار 118 مشترکان 2 برابر الگوی مصرف برق مصرف می‌کنند.

Author: