در برخی رشته های پزشکی داوطلبی وجود ندارد/ احتمال بازگشت پدیده “پزشک خارجی”

در-برخی-رشته-های-پزشکی-داوطلبی-وجود-ندارد/-احتمال-بازگشت-پدیده-“پزشک-خارجی”

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه در برخی رشته های پزشکی داوطلبی وجود ندارد، گفت: باید این وضعیت را بررسی کنیم تا در آینده نزدیک خدایی نکرده نیازمند اعزام بیمار به خارج یا وارد کردن پزشک به کشور نشویم.