در جلسه شورای شهر سنندج چه گذشت؟

جلسه رسمی شورای شهر سنندج در حالی برگزار شده که ادعای ترک 12 روزه شورای شهر توسط برخی از اعضای مخالف هیئت رئیسه جدید مطرح و افراد برای گرفتن مسئولیت کمیسیون‌ها، خود را به آب و آتش می‌زدند.

Author: