دست‌نوشته محمدرضا شاه برای چرچیل چندماه قبل از کودتا/ سه اقدام آمریکا علیه مصدق قبل از 28 مرداد

دست‌نوشته-محمدرضا-شاه-برای-چرچیل-چندماه-قبل-از-کودتا/-سه-اقدام-آمریکا-علیه-مصدق-قبل-از-28-مرداد

دست‌نوشته محمدرضا شاه به چرچیل و نحوه بیان شاه نشان می‌دهد وی سعی در جلب علاقه چرچیل به خود را داشت تا شاید از این طریق راهی برای خلاصی از دولت ملی مصدق و در نهایت تصویب طرح MI6 برای کودتا در ایران را در پی داشته باشد.

Author: adminweb