دولت انگلیس برای بسته حمایتی نیاز به 12 میلیارد پوند دیگر دارد

موسسه مطالعات مالی (IFS) در گزارشی تأکید کرد که دولت انگلیس باید 12 میلیارد پوند (14.5 میلیارد دلار) دیگر را برای بسته حمایتی خانوارها هزینه کند تا بتواند افزایش شدید قیمت انرژی را جبران کند.

Author: