دیدار مخبر و وزیر بنادر هند درباره افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه بندر چابهار

دیدار-مخبر-و-وزیر-بنادر-هند-درباره-افزایش-سرمایه‌گذاری-و-توسعه-بندر-چابهار

معاون اول رییس جمهور در دیدار وزیر بنادر، کشتیرانی و آبراهه‌های هند، توسعه بندر چابهار را فرصتی بزرگ و استثنایی برای مردم دو کشور و منطقه برشمرد و بر افزایش سرمایه گذاری ها در این بندر مهم تاکید کرد.

Author: adminweb