رئیسی: در هیچ نشست و مذاکره‌ای از حقوق ملت کوتاه نخواهیم آمد/ سفرهای استانی را حتماً ادامه خواهیم داد

رئیسی:-در-هیچ-نشست-و-مذاکره‌ای-از-حقوق-ملت-کوتاه-نخواهیم-آمد/-سفرهای-استانی-را-حتماً-ادامه-خواهیم-داد

رئیس‌جمهور گفت: در هیچ نشست و مذاکره‌ای از حقوق ملت کوتاه نخواهیم آمد. دولت تلاش برای پیشرفت کشور و رفع مشکلات را با قوت ادامه خواهد داد. ما زندگی مردم را به هیچ عامل بیرونی گره نخواهیم زد و مجدّانه پیگیر رفع مشکلات کشور و مردم خواهیم بود.

Author: adminweb