رئیسی: دولت مردمی با الگو گرفتن از مرام ایثارگران در مسیر تحقق پیشرفت و عدالت گام برمی‌دارد

رئیسی:-دولت-مردمی-با-الگو-گرفتن-از-مرام-ایثارگران-در-مسیر-تحقق-پیشرفت-و-عدالت-گام-برمی‌دارد

رئیس‌جمهور شهدا، جانبازان و آزادگان سرافراز کشورمان را از مهم‌ترین عوامل اقتدار جمهوری اسلامی دانست و گفت: دولت مردمی با الگو گرفتن از راه و مرام شهدا، جانبازان و آزادگان در مسیر تحقق پیشرفت و عدالت گام برخواهد داشت.