رئیسی: وعده ما درباره رتبه‌بندی معلمان قبل از یک‌سالگی دولت اجرایی شد/ در عدالت آموزشی عقب‌ماندگی داریم

رئیسی:-وعده-ما-درباره-رتبه‌بندی-معلمان-قبل-از-یک‌سالگی-دولت-اجرایی-شد/-در-عدالت-آموزشی-عقب‌ماندگی-داریم

رئیس‌جمهور گفت: بنده از پیش از انتخابات گفته بودم که رتبه‌بندی دنبال می‌شود و دنبال شد و قبل از اینکه به یک‌سالگی دولت برسیم، این وعده انتخاباتی و کاری که باید قبل‌ترها انجام می‌شد، انجام گرفت.