رئیس دانشگاه تهران خبر داد: برنامه های دانشگاه برای ساخت مسکن اساتید/ پاسخ رئیس دانشگاه تهران به برخی انتصابات

رئیس-دانشگاه-تهران-خبر-داد:-برنامه-های-دانشگاه-برای-ساخت-مسکن-اساتید/-پاسخ-رئیس-دانشگاه-تهران-به-برخی-انتصابات

مقیمی گفت: جلسه‌ای با شهردار تهران برگزار کردیم تا با توجه به رابطه حسنه دانشگاه تهران و شهرداری برای جذب نخبگان حوزه بایو اقداماتی انجام شود.دکتر زاکانی، زمین‌های دانشگاه که از مالکیت ما خارج شده بود را به مالکیت دانشگاه بازگرداند.