رای دادگاه سرشبکه‌های باند قمار آنلاین در استان گلستان صادر شد

رئیس کل دادگستری استان گلستان با اشاره به صدور رای دادگاه سرشبکه‌های باند قمار آنلاین، گفت: اعضای این باند در قالب یک شبکه گسترده و با راه‌اندازی سایت اینترنتی، قمار و پولشویی می‌کردند.

Author: