رشد دوپله ای در افزایش سرعت اینترنت

زارع پور وزیر ارتباطات: سرعت اینترنت روز گذشته دو پله ارتقا پیدا کرد و رتبه 70 را داریم. بخشی از این از اختلالات بخشی طبیعی و بخشی از آن غیرطبیعی است که علت را جویا می شویم و با مقصران حتما برخورد خواهیم کرد. سرعت اینترنت در موبایل ارتقا پیدا کرده است.

Author: adminweb