روستاییان به زودی وام 200 میلیونی دریافت می کنند

رئیس بنیاد مسکن کشور با اشاره به اجرایی نشدن دستور رئیس جمهور در افزایش وام مسکن روستایی از 100 میلیون تومان به 200 میلیون تومان گفت: روستاییان برای دریافت وام 200 میلیونی بازهم کمی صبر کنند.