«ریال ، آبروی شیعه را در دنیا برده / آستان قدس ، سکه طلای رضوی بزند ، مرکز پولی جهان اسلام شود»

«ریال-،-آبروی-شیعه-را-در-دنیا-برده-/-آستان-قدس-،-سکه-طلای-رضوی-بزند-،-مرکز-پولی-جهان-اسلام-شود»

اعتمادآنلاین نوشت : رییس انجمن پولطلای کشور گفت : زمانی که آقای رئیسی در آستان قدس رضوی بود پیشنهاد دادیم آستان قدس رضوی تبدیل به بیت المال و مرکزیت پولی جهان اسلام شده و با ایجاد سکه طلایی به نام سکه رضوی این موضوع را در دست بگیرد. چرا که معتقد هستیم ریال آبروی شیعه را در دنیا برده است.