زنجیره دوقطبی سازی ها ، جایگزین کارنامه و برنامه دولت رئیسی

در آستانه یکسالگی دولت سیزدهم، شاهد ساخته شدن دوقطبی های کاذب در رسانه ها هستیم. دوقطبی هایی که به طور غیرواقعی انتظارات مردم را در برابر عملکرد انجام نشده دولت بالا برده و تلاش می کند جایگزینی به جای کارنامه عملکرد رئیسی باشند

Author: