ساختار بودجه‌ریزی دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی قزوین ضعف جدی دارد

ساختار-بودجه‌ریزی-دانشگاه-بین‌المللی-امام‌خمینی-قزوین-ضعف-جدی-دارد

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) گفت: ساختار بودجه‌ریزی دانشگاه ضعف‌های جدی داشته و این بودجه ریزی ضعیف در شأن دانشگاهی که به نام امام(ره) مزین شده نیست.