ساخت و ساز در بالادست باغ گیاه شناسی/ دستور توقف? معاون اول رئیس جمهور هم پروژه را متوقف نکرد + فیلم

ساخت-و-ساز-در-بالادست-باغ-گیاه-شناسی/-دستور-توقف?-معاون-اول-رئیس-جمهور-هم-پروژه-را-متوقف-نکرد-+-فیلم

نایب رئیس انجمن اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع گفت: برای جلوگیری از آسیب به باغ ملی گیاه شناسی، معاون اول رئیس جمهور دستور توقف مرتفع سازی در بالا دست این باغ تا زمان تصمیم‌گیری نهایی را صادر کرد اما به این امر توجهی نمی‌شود.