سامانه بارشی مونسون به 21 شهرستان استان اصفهان خسارت وارد کرد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به فعالیت سامانه جوی مونسونی که در استان رخ داد، گفت: 21 شهرستان استان اصفهان تحت تاثیر این سامانه قرار گرفت و خسارت‌هایی در بخش‌های زراعی، کشاورزی، اماکن مسکونی، ابنیه و عشایر وارد کرد.

Author: