سبک زندگی امام سجاد (ع) در بیان آیت‌الله بهجت(ره)

آیت الله بهجت(ره) می فرمود: امام سجاد (ع) در حال اسارت و درحالی‌که غُل و زنجیر به گردن داشت، به سائل، شاهانه کمک می‌کند. ما چنین بزرگانی داریم که همه چیز ما از آن‌هاست، ولی گویا آن‌ها را نداریم.

Author: