سخنان صریح میرکاظمی درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان/ افزایش حقوق به شهریورماه می‌رسد؟

سخنان-صریح-میرکاظمی-درباره-افزایش-حقوق-کارمندان-و-بازنشستگان/-افزایش-حقوق-به-شهریورماه-می‌رسد؟

رییس سازمان برنامه‌ و بودجه با بیان اینکه باید منابع افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان مشخص شود و نباید به افزایش پایه پولی و تورم منجر شود، گفت: این موضوع در حال بررسی است و احتمالا در شهریور در مورد آن تصمیم‌گیری صورت بگیرد.