سرلشکر سلامی: نیروی دریایی سپاه یک نیروی قدرتمند است؛ مأموریت گرفته‌ایم در دریاهای دوردست حضور یابیم

سرلشکر-سلامی:-نیروی-دریایی-سپاه-یک-نیروی-قدرتمند-است؛-مأموریت-گرفته‌ایم-در-دریاهای-دوردست-حضور-یابیم

فرمانده‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: نیروی دریایی سپاه ترکیبی از ایمان، دانش فناوری، ابزار، تدبیر وسرشت پیونددهنده دل‌های مستحکم مردان به یکدیگر است.