سنگ‌اندازی‌های مسئولان "نمایشگاه بین‌المللی تهران" برای حذف "شهر آفتاب"

مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب با اشاره به سنگ‌اندازی‌ها از سوی مسئولان برگزارکننده “نمایشگاه بین‌المللی تهران” گفت: “شهر آفتاب” ظرفیت خوبی برای برگزاری نمایشگاه‌های مختلف دارد و می‌توانیم نمایشگاه کتاب را نیز در این مجموعه برگزار کنیم.

Author: