شرکت معاون اول قوه قضائیه در نشست رؤسای قضائی کشورهای عضو شانگهای در تاجیکستان

معاون اول قوه قضائیه برای دیدار و گفت‌وگو با مقامات عالی قضائی جمهوری تاجیکستان و حضور در نشست رؤسای قضائی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای وارد شهر دوشنبه شد.

Author: