شوک بزرگ به اردوغان برای بیدار شدن از کابوس سوریه

شوک-بزرگ-به-اردوغان-برای-بیدار-شدن-از-کابوس-سوریه

طی روزهای اخیر مواضع آنکارا درباره سوریه به گونه ای بوده است که ناظران امور از آن به مثابه چراغ سبز و تغییر لحن ترکیه در قبال دمشق نام می برند هر چند برخی با دیده تردید به این تحول می نگرند.

Author: adminweb