شوک شدید برجام به بازار خودرو/ پیش‌بینی جدید رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران از قیمت خودرو

شوک-شدید-برجام-به-بازار-خودرو/-پیش‌بینی-جدید-رییس-اتحادیه-نمایشگاه‌داران-از-قیمت-خودرو

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت گفت: اگر مذاکرات به نتیجه برسد، اثر روانی آن سبب می‌شود حداقل در هفته‌های ابتدایی شوک شدیدی در بازار شاهد باشیم.