صنعت نفت در دولت سیزدهم منتظر مذاکرات نماند/ افزایش تولید نفت به بیش از ۲.۵ میلیون بشکه در روز

صنعت-نفت-در-دولت-سیزدهم-منتظر-مذاکرات-نماند/-افزایش-تولید-نفت-به-بیش-از-۲.۵-میلیون-بشکه-در-روز

تولید نفت که در سال ۹۹ به زیر ۲ میلیون بشکه در روز هم رسیده بود، اکنون در حال رسیدن به رقم ۳ میلیون بشکه در روز است. همچنین فروش نفت و گاز و وصول درآمدهای آنها هم بیشتر شده است.

Author: adminweb