عصر یخبندان پشت دروازه‌های اروپا/ بحران پشت بحران در قاره سبز؛ از کمبود انرژی تا فقر و گرانی/ آیا برگزیت‌های دیگری در راه است؟!

عصر-یخبندان-پشت-دروازه‌های-اروپا/-بحران-پشت-بحران-در-قاره-سبز؛-از-کمبود-انرژی-تا-فقر-و-گرانی/-آیا-برگزیت‌های-دیگری-در-راه-است؟!

میزان وابستگی کشورهای اروپایی به واردات گاز از روسیه نشان می‌دهد که ۲۱ کشور اروپایی از ۶ تا ۱۰۰ درصد به واردات گاز از روسیه وابسته هستند. اروپا در ماه اخیر با رکود زنی تورم، بحران سوخت و خطر رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند.