علی مطهری: دوباره با برجام بازی نکنیم، این بار به داد مردم برسیم

مطهری تأکید کرد: امروز متأسفانه درست عمل نمی کنیم و افرادی را صرف اظهار نظر بازداشت و محاکمه می کنیم؛ در حالی که سیره امیرالمؤمنین(ع) این است که تا وقتی دست به سلاح نبرده اند نباید با آنها مقابله کرد.

Author: